top of page

CÁC WORKSHOPS HỖ TRỢ

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TƯ DUY KIẾN TẠO

(Solving Problem with Design Thinking)

Đối tượng: Tất cả các đội tham gia gửi dự án

Nội dung:

  • Design for Change (DFC) là gì?

  • Tư Duy Kiến Tạo (Design Thinking) và công cụ FIDS

  • Tư duy Phát triển (Growth Mindset)

  • Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals - SDG)

  • Ứng dụng FIDS và SDG cho một dự án

Workshop 1

KỸ NĂNG KỂ CHUYỆN & TRÌNH BÀY

(Storytelling & Presentation Skills)

Đối tượng: Các đội được chọn tham dự Hội nghị Trẻ em Việt Nam/ I CAN CHILDREN SUMMIT OF VIETNAM 2019

Workshop 2

KỸ NĂNG THÍCH ỨNG & HỘI NHẬP TRONG

NỀN VĂN HÓA KHÁC

(Cultural Intelligence & Preparation)

Đối tượng: Tất cả các đội tham dự Hội nghị Trẻ em Toàn cầu - I CAN CHILDREN’S GLOBAL SUMMIT 2019 tại Rome - Ý

Workshop 3

ĐĂNG KÝ ĐẶT LỊCH WORKSHOPS

CÙNG DFC VIỆT NAM

Mời bạn để lại thông tin để DFC Việt Nam có thể liên hệ và hỗ trợ

bạn và nhóm trẻ em của bạn tham gia đóng góp ý tưởng cho Design For Change!

Đặt lịch
bottom of page